Pereiti prie pagrindinio turinio
Kraunama...}

Privatumo politika

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis UAB Optas IT teikiamų paslaugų naudotojai, tiekėjai, partneriai, kandidatai į darbuotojus. Taip pat šioje privatumo politikoje yra numatomi pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai bei duomenų subjektų teisės.

Ši privatumo politika yra sukurta remiantis galiojančiais teisės aktais, kurie reglamentuoja Asmens duomenų apsaugą ir saugumą, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą, tiesiogiai taikomus ES teisės aktus, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. 2016/679 Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR), Valstybinės Duomenų Apsaugos Inspekcijos gaires ir rekomendacijas, bei visi jų pakeitimai ar papildymai, kiti galiojantys privalomi duomenų apsaugą ar saugumą reglamentuojantys teisės aktai.

Bendrovės paslaugos yra skirtos ne jaunesniems nei 14 metų amžiaus asmenims. Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų Bendrovei.

2. Apie duomenų valdytoją

UAB Optas IT (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 305576024, registracijos adresas Partizanų g. 54, LT-49447 Kaunas. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas dpo@optas.lt.

3. Apibrėžtys

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas).

Fizinis asmuo (kurio tapatybę galima nustatyti) – asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris(-i) naudojasi Bendrovės paslaugomis.

4. Kaip renkame ir saugome Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenų rinkimas priklauso nuo paslaugų, kuriomis naudojatės, prekių, kurias perkate, sutartinių santykių su Jumis bei tai, kokius duomenis pateikiate, norėdami bendrauti su mumis.

Bendrovė renka Jūsų asmens duomenis:

 • kuriuos pateikiate Jūs (tiesiogiai iš duomenų subjekto), pvz. kai bendraujate arba turite teisinių santykių su Bendrove, t. y. perkate prekes ir (ar) paslaugas arba registruojatės paslaugoms, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją ir pan.
 • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės paslaugomis, skambinate mums, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose, naudojatės mūsų produktais ir pan.
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant juridiniam pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t. y. bankų, Sodros, kredito biuro UAB „Creditinfo Lietuva” (mokumo vertinimui), viešai prieinamų registrų ir kt.
 • kai Jūsų duomenis rinkti ir tvarkyti mums patiki duomenų valdytojai, sudarydami su mumis paslaugų sutartį.

Duomenų tvarkymas yra vykdomas remiantis šiais principais, kaip yra nurodyta BDAR 5 straipsnyje:

 • teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas;
 • tikslo apribojimo principas;
 • duomenų kiekio mažinimo principas;
 • tikslumo principas;
 • saugojimo trukmės apribojimo principas;
 • vientisumo ir konfidencialumo principas.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname pagrįstas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo kitokio neteisėto tvarkymo.

5. Kokius Jūsų duomenis renkame ir kokiais tikslais?

Tiesioginė rinkodara ir rinkos tyrimai

Duomenų tvarkymo tikslas
Tvarkomi asmens duomenys
Duomenų tvarkymo trukmė
Duomenų tvarkymo pagrindas
Pasiūlymų, reklamų siuntimas klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims el. paštuVardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas3 metaiBDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas
Rinkos tyrimai ir pasitenkinimo, kokybės analizėKlientų ar potencialių klientų reakcija, atsiliepimai, nuomonės3 metaiBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

Jūsų dalyvavimas seminaruose, renginiuose

Duomenų tvarkymo tikslas
Tvarkomi asmens duomenys
Duomenų tvarkymo trukmė
Duomenų tvarkymo pagrindas
Informacijos iš Bendrovės organizuojamų renginių viešinimas, pranešant visuomenei apie mūsų renginius bei skatinant mūsų žinomumąJūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka ar video medžiaga3 metaiBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas
Įrodymų, kad marketingo veikla įvyko, kaupimasNuotraukos iš renginių, video, išlaidų ataskaitos10 metųBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

Dalyvavimas atrankose į laisvas darbo vietas / praktiką

Duomenų tvarkymo tikslas
Tvarkomi asmens duomenys
Duomenų tvarkymo trukmė
Duomenų tvarkymo pagrindas
Atranka į laisvas darbo vietas / praktikąJūsų gyvenimo aprašymas ir / ar motyvacinis laiškas ir / ar kita Jūsų pateikta informacijaIki atrankos pabaigosBDAR 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktais – sutikimas ir siekis sudaryti sutartį
Atranka į būsimas laisvas darbo vietas / praktikąJūsų gyvenimo aprašymas ir / ar motyvacinis laiškas ir / ar kita Jūsų pateikta informacija3 metaiBDAR 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktais – sutikimas ir siekis sudaryti sutartį

Turto ir asmenų apsauga

Duomenų tvarkymo tikslas
Tvarkomi asmens duomenys
Duomenų tvarkymo trukmė
Duomenų tvarkymo pagrindas
Turto ir asmenų apsauga, siekiant užfiksuoti ir išlaikyti incidentų (turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, susižalojimo atvejų, nelaimingų atsitikimų ir pan.) įrodymus ir juos tirtiVaizdo duomenys14 dienųBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

Sutarčių su tiekėjais / partneriais / klientais vykdymas

Duomenų tvarkymo tikslas
Tvarkomi asmens duomenys
Duomenų tvarkymo trukmė
Duomenų tvarkymo pagrindas
Sutarčių su tiekėjais / partneriais / klientais vykdymasTiekėjų ar paslaugų teikėjų darbuotojų (fizinių ir juridinių asmenų) vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, kiti duomenys, susiję su sutarties vykdymu3 metai po sutarties pabaigos ir 10 metų po sutarties nutraukimoBDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutartis
Sąskaitų faktūrų išrašymasVardas, pavardė, mokėtojo duomenys, pirkinių krepšelis10 metųBDAR 6 straipsnio 1 dalies b sunktas – sutartis
Skolų administravimasVardas, pavardė, pareigos, informacija apie įsiskolinimą, kontaktiniai duomenys10 metųBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

Užklausų, pranešimų bei skundų nagrinėjimas

Duomenų tvarkymo tikslas
Tvarkomi asmens duomenys
Duomenų tvarkymo trukmė
Duomenų tvarkymo pagrindas
Užklausų, gautų el. paštu, internetinėje svetainėje, soc. tinklų paskyroje, telefonu saugojimas ir nagrinėjimasVardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. nr., užklausos tekstas / skambučio turinys1 metai nuo užklausos išnagrinėjimo arba pagal konkretaus soc. tinklo privatumo politikąBDAR 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai – sutikimas ir sutarties vykdymas
Klientų aptarnavimo sistema ir pagalbos telefonas: skundai, užklausos, konsultacijos, incidentaiKontaktiniai duomenys – vardas, pavardė, el. pašto adresas, darbo vieta, telefono numeris, kreipimosi turinys, kiti skambučio duomenys3 metai nuo užklausos išnagrinėjimoBDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktai – sutarties vykdymas, teisėtas duomenų valdytojo interesas
Komunikacija nuotolinio komunikavimo programomis Zoom, Skype ir pan.Klientų, tiekėjų, partnerių pateikiama informacija1 metai arba pagal konkrečios programos privatumo politikąBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

Internetinių svetainių / soc. tinklų statistika bei administravimas

Duomenų tvarkymo tikslas
Tvarkomi asmens duomenys
Duomenų tvarkymo trukmė
Duomenų tvarkymo pagrindas
Stebima paskyrų ir svetainės lankomumo statistikaSlapukų renkama informacija, susijusi su puslapio lankytojais (daugiau informacijos slapukų skiltyje), anoniminiai statistiniai duomenys, soc. tinklo pateikiami duomenysPagal soc. tinklų, statistikos paslaugos tiekėjų privatumo politikos nuostatasBDAR 6 str. 1. d. a ir f punktai – duomenų subjekto sutikimas ir teisėtas duomenų valdytojo interesas

Rezervinis duomenų kopijavimas

Duomenų tvarkymo tikslas
Tvarkomi asmens duomenys
Duomenų tvarkymo trukmė
Duomenų tvarkymo pagrindas
Rezervinių kopijų ir archyvinių duomenų saugojimas užtikrinant tęstinumą ir atstatomumąVisi duomenys, saugomi Bendrovės informacinėse sistemose1 metaiBDAR 6 str. 1. d. f punktas – teisėtas duomenų valdytojo interesas

6. Internetinės svetainės renkami duomenys – slapukai

Slapukas yra nedidelis tekstinis failas arba programinės įrangos elementas, atsiųstas į Jūsų įrenginį, kuris išsaugo informaciją, susijusią su naršymo istorija ir Jūsų įrenginio interneto naudojimo duomenų rinkiniu. Jį kontroliuoja Jūsų interneto naršyklė, kartais jis turi unikalų atsitiktine tvarka parinktą numerį. Galite jį perskaityti, sunaikinti arba pakeisti.

Slapuko pavadinimas ir paskirtis
Tvarkomi asmens duomenys
Duomenų tvarkymo trukmė
Duomenų tvarkymo pagrindas
_ga – analitinis slapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinktiApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“2 metaiBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

7. Tinklalapiai ir socialiniai tinklai, komunikacijos programos

Jūsų patogumui, siekdami skleisti informaciją apie savo veiklą bei pasiūlyti kliento poreikius ir lūkesčius atitinkančias paslaugas, administruojame šiuos domenus ir socialinių tinklų paskyras:

Lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose, Jūsų duomenys gali būti tvarkomi ir socialinių tinklų administratorių. Rekomenduojame susipažinti ir su socialinių tinklų pateikiamomis privatumo politikomis:

Jūsų komunikaciją stengiamės priimti visais prieinamais kanalais, tame tarpe ir nuotolinės komunikacijos programomis, kaip Zoom, Skype, Google Duo ir panašiai. Rekomenduojame susipažinti su šių programų privatumo politikimos:

8. Kam galime atskleisti Jūsų duomenis?

 • Mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • Notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos;
 • Antstoliams, teisines ir / ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;
 • Duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir / ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui, Sodrai, Darbo biržai ir kt.;
 • Teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms, mokesčių administratoriams;
 • Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai, išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje;
 • Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų už Europos Sąjungos ir / ar Europos Ekonominės Bendrijos ribų į trečiąsias šalis, išskyrus IT paslaugų tiekėjus, esančius, pavyzdžiui, JAV. Tokiu atveju Europos Komisijos sprendimu paskelbta, kad trečioji šalis užtikrina pakankamą apsaugos lygį („sprendimas dėl tinkamumo“). Jei sprendimas dėl tinkamumo nėra priimtas, duomenis galima perduoti taikant tinkamas apsaugos priemones, su sąlyga, kad asmenims suteikiamos vykdytinos teisės ir veiksmingos teisių gynimo priemonės, kaip tai numatyta BDAR.

9. Jūsų teisės

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis, t. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • Teisė ištaisyti asmens duomenis, t. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • Teisė ištrinti duomenis (teisė „Būti pamirštam“), t. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą, t. y. pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.;
 • Teisė į duomenų perkėlimą, t. y. pateikti prašymą perkelti Jums Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, t. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu;
 • Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu Jums daro didelį poveikį;
 • Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. dėl tiesioginės rinkodaros.

Savo teises galite įgyvendinti siunčiant mums nustatytos formos prašymą el. pašto adresu dpo@optas.lt

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ar gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Taip pat galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktai https://vdai.lrv.lt).

10. Svetainės lankytojo / kliento atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Bendrovės tinklapiuose paskelbta informacija, jos kopijavimas, atgaminimas, nuorodos į ją leidžiamos tik su raštišku Bendrovės leidimu. Jį galima gauti kreipiantis į info@optas.lt. Šis leidimas nereiškia teisių į medžiagą perdavimo.

11. Privatumo politikos priežiūra

Mes reguliariai peržiūrime, ar ši Privatumo politika atitinka teisės aktus ir Bendrovės tvarkomus asmens duomenis.

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo datos mūsų interneto svetainėje ar programinėje įrangoje.

Šios privatumo politikos paskutinė redagavimo data: 2021-11-23.